About Us

MISSION STATEMENT

Te Aho Paihere is a community led initiative dedicated to nurturing Māori environments in the community of Ōtepoti through wānanga, tutorials, performances and tutoring. Te Aho Paihere offer programmes for tamariki, rangatahi and whānau that cover many different aspects of te ao Māori, with the vision of strengthening our youth, igniting and supporting their passion for their Māoritanga and ultimately learning to craft and wield that passion into a tool for reintegrating te ao Māori into their whānau, their communities and the future of our world.

Paiheretia te here tangata ki roto i te hapori nei. Ko mātou nō ngā hau e whā, ko ngā ngakau niwha o te mana whenua hoki e whakaheke werawera tonu ana ki te whakakaha i a rātou ake hapū, i a rātou ake iwi, i a rātou ake marae. Whiria ngā hononga a ngā whānau katoa, ahakoa ko wai, ahakoa nō hea, ahakoa te taumata o te mātauranga o te ao Māori, o te reo Māori, ahakoa te aha.

Bind together the bonds of people in our city. Those of us from all places, those of fierce hearts from the home people that continue to fight hard to strengthen their people, their hapū and iwi, their marae. Weave together the bonds of all families, no matter who they are, no matter where they are from, no matter their level of knowledge about the Māori world, or the Māori language, no matter what.

Te Aho Paihere is literally translated as ‘the binding line’ and refers to the line thrown out to the mokopuna Māori that reside in Ōtepoti, their whānau and their communities, through the kapa haka programmes that are offered in their schools through the Te Heretaura tutoring network.

Through these programmes tutors of Te Aho Paihere are able to meet with tamariki and whānau and invite them to further their learning, outside of the school programme, through wānanga-based gatherings at local marae and whare wānanga, based on the individual or whānau commitment to the learning offered.Manawa Kapa Haka are the programmes used by the Te Heretaura tutors. These programmes are written, composed and resourced by the pouako of Te Aho Paihere and taught to the Te Heretaura tutors, who then facilitate these programmes on the floor, in the primary schools of Ōtepoti.

Paiheretia ngā mokopuna Māori, mahia ngā mahi a rātou mā, huakina te tatau ki te ao Māori, hei hoa mā rātou, hei matua, hei kaitiaki, hei whakamaumaharatanga o ō rātou hononga ki ō rātou ake tuākiritanga, ki ō rātou ake whakapapa.

Bind our Māori descendants together, pursue the work of our ancestors, open the door to the Māori world, as a companion for them, as a parent, a guardian, a reminder of their connection to their identity, to their genealogy.

NGĀ KAIMAHI O TE AHO PAIHERE

Ana Pene

Nō Te Whakatōhea, nō te hapū o Ngāti Rua. Ko Ana tētahi o ngā kaiwhakahaere o ēnei kaupapa, i timatatia a Manawa Enterprises e ia rāua ko Kopua i te tau 2011. Nā tēnā i puta mai te rōpū nei, ko Te Aho Paihere, i te tau 2015. He kaiako o te reo Māori me kapa haka hoki ia ki Te Whare Moana.

Ana is from Te Whakatōhea, from the hapū of Ngāti Rua. Ana is one of the facilitators of this group. Ana and Kopua started Manawa Enterprises in 2011. From that came Te Aho Paihere in 2015. Ana also teaches te reo Māori and kapa haka at Moana House.

Rewa Pene

Nō Te Whakatōhea. He kaiwhakatairanga ki Te Whare Wānanga o Ōtakou, he kaihopuwhakaahua hoki mō Rewa Pene Photography. I whakaritea e ia ngā whakaahua me ngā whakaahua matihiko mō Manawa Enterprises me Te Aho Paihere anō hoki. I timataia e ia ngā whārangi ipurangi mō ngā rōpū e rua.

Rewa is from Te Whakatōhea. She works in the marketing division at the University of Otago as well as being a Freelance Photographer for Rewa Pene Photography. Rewa organised all photography and digital photogrpahy for both Manawa Enterprises and for Te Aho Paihere. She set-up and instigated websites for both groups.

Kopua Waititi

Nō ngā iwi o Ngāti Porou, Te Whānau-ā-Apanui me Ngāi Tāmanuhiri. He kaiako a Kopua mō ngā kura tuatahi, i riro ia i tōna tohu kaiako i te tau 2004 i te Kura Akau Taitoka ki Ōtepoti. Atu i tēnei mahi, i whakatakotoria ngā tūranga mō Te Aho Paihere e ia rāua ko Ana, ko ia hoki te kaiwhakahere o Te Reo Rakatahi i Otago i 2012-2014, he kaiako kapa haka mai i te tau 2010 anō hoki. Inaianei, he kaitiaki ia mō ngā rangatahi ki te Whare Wiremu ki Ōtepoti, he kaiako kapa haka hoki ia ki te Whare Moana.

Kopua is from Ngāti Porou, Te Whānau-ā-Apanui and Ngāi Tāmanuhiri. Kopua is a primary school teacher, gaining his degree in 2004 at the Dunedin College of Education. Other than this work, he also laid the foundations for Te Aho Paihere alongside Ana, he was the facilitator of the Te Reo Rakatahi i Otago LEOTC programme from 2012-2014 and has taught kapa haka since 2010. Currently he works in Youth Justice at Will Street in Dunedin and is also a kapa haka tutor for Moana House.

Richie Ratahi

Nō Tūhoe……….. Ko Richie te kaiako matua mō Te Heretaura. He nui ōna pūkenga kaiako, he pōkairua o Te Ara Reo Māori tōnā, he pōkairua hoki mo te mātauranga pakeke, he kaiako nō Te Whare Wānanga o Aotearoa, Te Ara Reo Māori anō hoki. He kaiako kapa haka ia mo Te Taieri O Ōwheo mō ngā tau e rima, he kaiako mo Te Reo Rakatahi ki Otago hoki.

Richie descends from Tūhoe. Richie is the lead teacher of the Te Heretaura programme. He has many teaching skills including his Diploma in Te Ara Reo Māori and in Adult Education, he has taught for Te Whare Wānanga o Aotearoa and Te Ara Reo Māori. He tutored Te Taieri O Ōwheo kapa haka for five years and was also a teacher at the Te Reeo Rakatahi ki Otago programme.

Paiheretia te aroha ki roto i ngā mahi katoa. Ko te aroha te poutokomanawa o te mahi nei. Mā te aroha tātou e whai ngā huarahi tika, ngā huarahi pono. Mā tēnā ka matua mōhio tātou i te mana o ngā mahi aroha a tētahi ki tētahi

Bind it with love in everything you do. Love is the centre-post of this work. With love we can follow our correct paths, our true paths. From there we gain enlightenment of the mana of sharing love.

Paiheretia ngā kaitiaki e whakapau kaha ana ki te whāngai ēnei mātauranga ki ngā tamariki. Torutoru noa iho ngā reiputa e wātea ana i te taone nei kia whakaako i ngā tamariki. Koirā hoki tetahi whakaaro- me ngana tātou ki te tiaki i a rātou i ngā wā katoa- ko te reo te kai a te rangatira. He rangatira te mahi a ngā kaiako.

Bind together the guardians that are fighting hard to feed knowledge to our children. There are very few experts that are available in this city to teach our children. It is another thing for us to think about- we should try hard to protect them at all times- our language is the food of chiefs. The work that these teachers partake in is also chiefly.
%d bloggers like this: